Begeleider A Brink 1-2 Doorn

Algemeen 

Bartiméus wil er zijn voor alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Wij willen er dus ook zijn voor alle mensen met een visuele beperking die 24-uurs zorg en ondersteuning nodig hebben, omdat zij zonder niet (volledig) zelfstandig in staat zijn om op een veilige en zelfstandige wijze te functioneren en participeren in onze samenleving.

Wonen in een woning van Bartiméus is dan een mogelijkheid. Wij zien de bewoner in zijn geheel, met zijn eigenheid en unieke kijk op de wereld. Van daaruit zoeken we naar mogelijkheden om het vermogen te vergroten om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel als mogelijk eigen regie te nemen. 

 

Binnen sector Wonen zijn er, naast een gevarieerd aanbod van woningen, dagactiviteiten, arbeid en vrijetijdsbesteding, ook mogelijkheden voor onderzoek en behandeling.  

Voor Brink 1-2 zijn wij op zoek naar een Begeleider A
Informatie over locatie, afdeling, sfeer

Binnen Brink 1 en 2 zijn we op zoek naar woonbegeleiders die houden van afwisseling/diversiteit binnen deze verschillende woningen. In principe werken we met kernteams zodat je je voorkeur kunt uitspreken voor één van de twee woningen. We werken echter in de ochtend ook over en weer zodat we zeker op de hoogte blijven van en zorg leveren op beide woningen.

De zorg die geboden wordt op Brink 1 staat in het teken van het jonge kind (leeftijd van 4-22 jaar met een ontwikkelingsleeftijd rond de 9 maanden met een meervoudige handicap). Dit brengt met zich mee dat er grote betrokkenheid is van ouders en familie. Er is een intensieve samenwerking met de  behandelaars van het cluster Onderzoek & Behandeling.  Zorgplannen veranderen regelmatig omdat doelen behaald worden en in wisselende mate is er sprake van het aanleren van nieuwe vaardigheden op verschillende vlakken. Dat maakt het werken op Brink 1 uitdagend en afwisselend. De sfeer op de woning kenmerkt zich met gastvrijheid en huiselijkheid. Cliënten bezoeken de Bosschool, dagactiviteiten groepen op het terrein en ook extern

Brink 2 is een woning met 6 jong volwassen cliënten;  4 heren en 2 dames met een leeftijd tussen de 20 en 32 jaar. Alle cliënten hebben een visuele, verstandelijke en fysieke beperking . Hierdoor ligt het niveau van functioneren van de bewoners tussen de 6 maanden en 7 jaar. Eén cliënt heeft daarnaast een auditieve beperking. Van de 6 bewoners, zijn er 5 cliënten rolstoel gebonden. 2 Cliënten hebben NCL (stofwisselingsziekte met progressief verloop).
Voor de invulling van hun dagelijkse levensbehoefte zijn alle cliënten volledig afhankelijk van woonbegeleiders waarbij verzorgende/verpleegkundige handelingen dagelijks voorkomen (risicovol en soms voorbehouden) Van medewerkers wordt  gevraagd om vanuit een veilige en sfeervolle leefomgeving, een bijdrage te leveren aan de mogelijke ontwikkeling van de cliënten. Met ontwikkeling wordt hier niet bedoeld het zelfstandig leren functioneren, maar wel het in stand houden van vaardigheden, de regie over eigen leven vergroten, het handhaven van lichamelijk en geestelijk welzijn en het vergroten van de leefwereld. In de communicatie met de cliënten worden woorden ondersteund met gebaren uit de methode ‘Leren communiceren’ zodat de cliënten voorbereid worden op bepaalde handelingen(ADL). Gebaren uit NGT voor cliënten met auditieve/ visuele beperking worden naast verbale communicatie gebruikt. Voor de NCL cliënten is de manier van zorgverlening met name gericht op de door de WHO- definitie palliatieve zorg bij kinderen met een levensbekortende ziekte. Hierin behoeft begeleiding van ouders/ familie extra aandacht.

Om een goede indruk te krijgen van de cliënten/woning nodigen we je uit om op 15 november tussen 15 en 16.30 uur binnen te lopen op de woning om sfeer te proeven. Leuk als je aan komt! Welkom op Brink 1 en 2!
Functieprofiel

Affiniteit met/ kennis van  verzorgende/ verpleegkundige handelingen en kennis van hulpmiddelen ter ondersteuning van de verzorging

Interesse in het jonge kind en houden van de afwisseling en actie die dat met zich mee brengt.

Begeleiding achteruitgang van NCL cliënten

Affiniteit met cliënten met een complex meervoudige beperking

Fysiek in staat om ADL zorg te verlenen; Handelingen worden geheel overgenomen.

In samenspraak met zeer betrokken cliëntvertegenwoordigers  zorg verlenen

Functie-eisen

MBO opleiding niveau 3 en 4 of HBO opleiding SPH en HBO-V

Je respecteert de christelijke identiteit van Bartiméus.