Begeleider | die kinderen begeleidt naar zelfredzaamheid

Voldoening halen uit het zorgen voor kinderen of jongeren tot 25 jaar met een beperking, in een leuk woonhuis en samen met een enthousiast team? Bel gerust voor meer informatie!
Uitgangspunt bij de begeleiding is het ondersteunen op ontwikkeling en mogelijkheden, niet uitgaande van, maar wel rekening houdend met de beperkingen van de individuele jongeren.

Een begeleider C is in staat om de individuele begeleidingsbehoefte van de jongere te zien, deze te vertalen en vervolgens in te passen in het grotere geheel. Naast het begeleiden van de jongeren, werk je nauw samen met hun ouders en netwerk.

 

De begeleiding richt zich voornamelijk op het aanleren en ontwikkelen van:

praktische vaardigheden gericht op de zelfredzaamheid en ADL, het dagritme indelen, hoe te ontspannen na het werk;
begeleiding en verzorging van het kinderen/jongeren aan de hand van hun persoonlijke doelen in het ondersteuningsplan;
sociale vaardigheden zoals communiceren en contacten onderhouden, nieuwe contacten leren aangaan;
psychosociale vaardigheden zoals reacties van anderen duiden, gedrag duiden, omgaan met stress
kunt samen met de jongeren in kaart brengen wat hij/zij nog wilt leren, waarbij aandacht voor stage/dagbesteding en vervolg wonen
de begeleider is  vaste contactpersoon voor ongeveer 2 jongeren.

Sherpa biedt een jaarcontract voor 24 uur per week (of meer uren in overleg) en met uitzicht op een vast dienstverband als het van beide kanten klikt.

De functie is ingeschaald als Begeleider C en het salaris in FWG 40 met een maximum bruto bedrag van € 2.793,- per maand op fulltime basis, conform de cao Gehandicaptenzorg. De standplaats is Baarn.