Manager Control

Als Manager Control fungeer je als financieel geweten van Philadelphia en wordt er van je verwacht dat je gevraagd en ongevraagd advies geeft.
Je organiseert en coördineert de planning & control cyclus op concernniveau. Draagt zorg voor het realiseren van tijdige en betrouwbare management rapportages op concernniveau voor de Raad van Bestuur, Directieraad en stakeholders van Philadelphia. Met de business controllers ondersteun je het verder versterken van de bedrijfsvoering op de locaties. Je draagt actief bij aan de ontwikkeling en implementatie van de BI -tool in de organisatie.
Je ontwikkelt financiële scenario's en meerjarenbegrotingen, bent in staat om je bijdrage te leveren aan complexe kostprijsberekeningen, bewaakt de bedrijfseconomische rationaliteit van de financiële beslissingen en de continuïteit van de organisatie en geeft uitvoering aan het beleid met betrekking tot Treasury en (vastgoed) financiering. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk dat je op basis van dienend leiderschap bijdraagt aan de ontwikkeling van zelforganisatie in de clusters en regio’s en dat ook concreet maakt in de manier waarop je leiding geeft aan de afdeling en in de gesprekken met lijn- en stafafdelingen .
Je hebt een brede kijk op de ontwikkelingen in de zorg en het financiële werkveld en maakt van daaruit verbinding met interne en externe partijen.