Servicecoördinator Facilitaire Zaken

Je bent als Servicecoördinator verantwoordelijk voor het plannen, (doen) uitvoeren en coördineren van de gewenste en/of noodzakelijke facilitaire dienstverlening binnen de kantoren en de locaties. Verstrekken van functionele opdrachten (en serviceverzoeken) aan externe facilitaire dienstverlenende en/of toeleverende bedrijven en collega’s binnen de afdeling, toezien op de naleving hiervan. Je ondersteunt de manager Facilitair en collega’s binnen de afdeling en draagt bij aan het (mede) initiëren van verbetermogelijkheden binnen de facilitaire dienstverlening. Levert een bijdrage aan en/of coördineert (projectmatige) facilitaire werkzaamheden, zoals maatwerkverhuizingen en (grote) bijeenkomsten, deelname aan werk- en/of projectgroepen. Geeft uitvoering aan het intern van toepassing zijnde huisvestings- en facilitaire (‘HF-‘) beleid en extern voorgeschreven wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en uitvoeringsprotocollen. Vertaalt het vastgestelde (HF-) beleid naar concrete actieplannen, ziet (mede) toe op de uitvoering daarvan en levert hieraan ook zelf een praktische bijdrage.