Foutmelding

Warning: mkdir(): Permission denied in DrupalFileCache->check_filecache_directory() (line 128 of /var/www/aboutpublishers.nl/public/sites/all/modules/filecache/filecache.inc).

Coordinerend Begeleider Ambulante team

In Zuid Limburg zijn ambulante teams werkzaam die bestaan uit breed inzetbare professionals die generalistisch werken met specialistische kennis. Expertises in de teams zijn o.a. gezinsbegeleiding, psychiatrie en ambulante begeleiding aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De begeleiding wordt uitgevoerd aan de hand van de methodiek ‘Mijn Netwerk’. De onderdelen hiervan zijn Digicontact, ontmoetingsplekken, individuele begeleiding, het sociale netwerk, cursussen en werk of dagbesteding die een samenhangend geheel vormen als basis van maatwerk waarin de cliënt centraal staat. Als coördinerend begeleider inventariseer je samen met de cliënt wat nodig is, stel je samen de begeleiding hierop in en waar nodig schakel je het netwerk of de ketenpartners in. Je hebt in dit geheel een coördinerende taak waarbij je ondersteuningsplannen opstelt, samenwerkt met collega’s en meewerkt in de uitvoering van de ondersteuningsdoelen. De doelgroep bestaat uit uiteenlopende cliënten waarbij er moeilijkheden/problemen zijn op meerdere leefgebieden. Naast de cliënt heb je vaak te maken met een netwerk om de cliënt heen. De cliënt heeft een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische en/of psychiatrische problematiek.