Actuele vacatures

Den Haag - Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een redacteur. In de tweede helft van 2020 worden de subsidieprogramma’s van het cluster Translationeel Onderzoek in de periode 2008-2020 geëvalueerd. Een commissie van onafhankelijke wetenschappers zal het evaluatierapport van een extern bureau gebruiken om te komen tot een oordeel over wat de translationele programma’s de medische wetenschap, artsen en patiënten hebben opgeleverd. In deze rol ondersteun je de onafhankelijke commissie en lever je een eindrapportage op van hun oordeel. De opdracht behelst het (digitaal) bijwonen van twee vergaderingen inclusief notuleren, overleggen met de voorzitter van de commissie en het schrijven van de eindrapportage met drie correctierondes. Het rapport moet in december 2020 worden opgeleverd. Gezocht wordt een...
Hardenberg - Voor de gemeente Hardenberg zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (Ruimte voor de Vecht). Je maakt onderdeel uit van het kernteam voor het programma Ruimte voor de Vecht. Dit team werkt vanuit een integrale benadering en is dienstbaar aan alle programmadoelen. In deze rol ben je strategisch sparringpartner voor het kernteam en de bestuurlijk partners op het gebied van de overkoepelende communicatie en de doorontwikkeling van provinciaal programma naar de netwerkorganisatie. Je versterkt en vergroot het netwerk door de samenwerking te intensiveren tussen de partners en door nieuwe partners en ambassadeurs te betrekken. Ook draag je bij aan het verbinden van verschillende programma’s met maatschappelijke opgaven in het Vechtdal. Je zorgt samen met Vechtdal-marketing voor het...
Nieuwegein - Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Marketing & Co een omgevingsmanager project City. De gemeente Nieuwegein is actief bezig met de verdere vernieuwing van City, de binnenstad van Nieuwegein. De ambitie is om de “duurzaamste binnenstad” van Nederland te worden. Je maakt deel uit van het projectteam City Nieuwegein. Je bent de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders (zowel ex- als intern) en je werkt aan het in balans krijgen van de verschillende belangen met het doel om het project gerealiseerd te krijgen binnen de overeengekomen ambities en doelstellingen. Je stelt een plan van aanpak op en voert deze uit. Je woont de projectteamvergaderingen en het overleg met de provincie actief bij. Je geeft mede vorm aan de opzet, organisatie en uitvoering van de co-creatie en...
Amersfoort - Voor Dynniq zoekt pzSearch een tijdelijke HR adviseur. Je zorgt voor de verwerking van personele mutaties en je verbetert het ziekteverzuim. Daarnaast zorg je er voor dat de managers op het gebied van performance, talent management, wet- en regelgeving goed worden geadviseerd. Het team bestaat verder uit HR Adviseurs, Recruiters, HR Backoffice Medewerkers en Wagenpark Medewerkers. Gezocht wordt een adviseur (HBO HRM/ Organisatiepsychologie) met minimaal vijf jaar ervaring in de laatste zes jaar in een vergelijkbare opdracht. Je hebt zodoende ruime ervaring met het uitbrengen van advies. Verder ben je in staat om met een HR visie naar jouw bedrijfsonderdeel te kijken en de processen te optimaliseren. Je bent praktisch ingesteld en je bent een stevige gesprekspartner in de organisatie. Je...
Lochem - Werken in de recreatiesector is met name de komende jaren belangrijk in Nederland. Door de huidige crisis is er een grote toeloop naar de vakantieparken in eigen land. Daarom moet er ook meer toezicht en onderhoud plaatsvinden. Vakmanschap combineren met de vakantiesector: Wie wil dat niet? Elektro- en/of Installatiemonteurs voor onderhoud aan verwarming en elektriciteitszaken in de vakantiewoningen en algemene ruimten. Ook een Storingsdienst behoort tot de werkzaameheden. Daarnaast worden meerdere medewerkers gezocht voor onderhouds-controle-reparatie werkzaamheden. Een mooie job op een mooi park met veel gezellige mensen. Het controleren van de apparaten en eventueel vervangen van defecte onderdelen.   De monteurs moeten binnen 30 tot 45 minuten op het park in Lochem kunnen zijn....
Hilversum - Voor de Nederlandse Publieke Omroep zoekt Communicatie & Co een manager corporate communicatie. In deze rol geef je leiding aan en coach je de afdeling. Je realiseert de vastgestelde strategie-, beleids- en jaarplannen en je bewaakt de (meer-jaren)begrotingen. Je gaat je bezighouden met het inrichten van de optimale organisatie en processen van de afdeling en je ziet toe op de kwaliteit van de werkzaamheden. Verder voer je het vastgestelde personeelsbeleid uit (o.m. voeren functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken). Ook houd je je bezig met de vertaling van het corporate beleid en -strategie naar een multi- en crossmediaal corporate communicatiebeleid en -strategie. En je bent verantwoordelijk voor de persvoorlichting en woordvoering via alle traditionele en sociale media...
Goirle - Voor de gemeente Goirle zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Voor de implementatie van een nieuw softwarepakket voor Burgerzaken gaat de gemeente haar dienstverlening verbeteren. Alle veranderingen en wijzigingen zullen via de gebruikelijke communicatiekanalen stapsgewijs moeten worden geïntroduceerd bij de inwoners van de gemeente. Je maakt zodoende onderdeel uit van het projectteam en je bent verantwoordelijk voor het opstellen en het (deels) uitvoeren van het communicatieplan. Gezocht wordt een adviseur (HBO Communicatie) met ervaring in een vergelijkbare functie. Je hebt ervaring met het opstellen van communicatieplannen. Je werkt projectmatig en gestructureerd en je beschikt over zeer goede communicatievaardigheden. En je kan zowel zelfstandig als in teamverband...
Odijk - Voor de Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (Programma Vernieuwend Registreren). Het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) gaat de komende jaren twaalf informatiesystemen binnen de Nationale Politie vervangen. Dit zijn systemen die agenten dagelijks gebruiken, zowel voor handhaving als binnen de opsporing. Je bent in deze rol een klankbord voor de projectleiders. Je levert ondersteuning op het gebied van (verander-)communicatie; je stelt mede op, implementeert en geeft uitvoering aan de communicatiestrategie, het -plan, de -kalender en de middelenmix. Ook realiseer en coördineer je o.a. stakeholderanalyses, factsheets, presentaties, communicatietoolkits, nieuwsbrieven, vlogs en een storyboard voor een film. Het doel is om agenten, rechercheurs en andere niet-ICT...
regio 't Gooi - Sherpa Flex - Hou je ervan om eerst veel verschillende werkervaring op te doen? Ben je net afgestudeerd en wil je eerst ervaring opdoen voordat je andere plannen maakt? Misschien hebben wij de juiste plek voor jou!  
Naarden - Prinses Marijkehof - Zie jij jezelf als een stabiele persoonlijkheid, kan je gezelligheid brengen en heb je ervaring in het schakelen tussen verschillende begeleidingsstijlen? Lees verder en kom met ons in contact als deze functie jou iets lijkt