Actuele vacatures

Hilversum - Kerkelanden - Een rots in de branding. Een betrouwbare persoonlijkheid die het verschil maakt en overzicht houdt over de belangrijkste zaken in iemands leven. Kan jij er zijn voor cliënten met een licht verstandelijke beperking?
Zwolle - Voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta zoekt pzSearch een teamleider HRM inhuur (interim). Je geeft richting aan het HR-team en je neemt een leidende rol in de verdere professionalisering van het team. Je borduurt hierbij voort op de reeds behaalde resultaten. Dit betekent dat je verder bouwt aan een solide basis. Je coacht de medewerkers en zorgt voor het juiste werkklimaat zodat de teamleden hun rol op juiste wijze kunnen invullen. Je werkt aan de omslag van "doen wat gevraagd wordt naar proactief adviseren" én waarde toevoegen aan de processen van de interne klanten. Ook ben je verantwoordelijk voor verschillende organisatie brede HR-projecten. Voor een klein deel van de projecten ben je inhoudelijk verantwoordelijk en voor de overige projecten ben je als Programmamanager...
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een HR adviseur (interim). Je adviseert over brede P&O-vraagstukken en implementeert het centraal ontwikkeld P&O beleid binnen de organisatie. Je bent in staat om zelfstandig complexe vraagstukken op te pakken en verzoeken om te zetten in adequate oplossingen. Je werkt integraal samen met specialisten op het gebied van Mobiliteit, Organisatieadvies, Leren en Ontwikkelen en Verzuim. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van advies over thema's, zoals verzuim, de beoordelingscyclus en individuele P-dossiers. Je bent adviseur en gesprekspartner van het directieteam en adviseert op strategisch en tactisch niveau. Verder werk je decentraal bij de directies Werk, Participatie en Inkomen en je werkt samen met de adviseurs van die...
Elst - Voor de gemeente Overbetuwe zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). In samenwerking met de P&O-collega’s ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, actualiseren, uitvoeren van en adviseren over (onderdelen van) het P&O-beleid. Je adviseert, ondersteunt en bent een sparringpartner voor een aantal teammanagers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van personeel en organisatie. Tevens informeer, ondersteun en adviseer je medewerkers van de betrokken teams over personele situaties. Verder draag je het personeels- en organisatiebeleid uit en je zorgt voor draagvlak binnen de organisatie. Daarnaast informeer en spar je met de collega P&O-adviseurs tijdig over de ontwikkelingen zodat de adviseurs als eerste aanspreekpunt voor de teammanagers en...
Bussum - C. van de Bergstraat 2 - Op de woonlocatie aan de Cornelis van den Bergstraat in Bussum gaan wij starten met dagbesteding aan huis. Zie jij het, met jouw kennis en ervaring, als een uitdaging om dit samen met ons vorm te geven en op te starten? Lees dan snel verder en solliciteer!
Baarn, Hilversum - Ergotherapie - Wil jij als ergotherapeut aan de slag gaan bij een zeer diverse groep mensen met een verstandelijke beperking of met niet aangeboren hersenletsel? Bij ons lever je elke keer weer maatwerk in soms complexe situaties. Met collega ergotherapeuten werk je binnen een multidisciplinair team bij het Expertisecentrum. Van daaruit bezoek je locaties van Sherpa waar een vraag is. Vanuit het Expertisecentrum word je voor het merendeel van de uren gedetacheerd naar het kinderdagcentrum de Boemerang in Hilversum. Je werkt daarnaast met volwassenen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, ernstig meervoudig beperking dan wel moeilijk verstaanbaar gedrag.  
Den Haag - Voor een van onze opdrachtgevers, een goede doelen organisatie, zijn wij op zoek naar een zelfstandige Senior HR Adviseur / Recruiter. Als HR adviseur/recruiter maak je deel uit van het driekoppige HR & Operations team. Je signaleert ontwikkelingen, knelpunten en (praktische) behoeften op HR-vlak en initieert op basis hiervan voorstellen en beleidsstukken. Je adviseert en coacht leidinggevenden bij het juist uitvoeren van ziekteverzuim, functionerings vraagstukken en het toepassen van arbeidsvoorwaarden, procedures, wet- en regelgeving. Je neemt verantwoordelijk voor de werving & selectie van nieuwe medewerkers, employer branding en on- en offboarding. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de volledige personeelsadministratie en dossierbeheer samen met de HR...
Baarn - Gezondheidscentrum - Je vak uitoefenen in de volle breedte. Zelfstandig werken in de nachtzorg en van betekenis zijn voor de cliënt. Kom met ons in contact over de mogelijkheden!
Den Haag - Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een interne communicatieadviseur. Je gaat meewerken aan projecten die impact hebben op de gehele organisatie. Je bepaalt wat de beste aanpak, middelen en timing zijn. Je gaat je bezighouden met het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan voor de gefaseerde uitrol van het nieuwe ICT systeem AIMS. Je geeft verder vorm aan het informeren van de collega’s over het nieuwe systeem en de veranderingen die het nieuwe systeem met zich meebrengt. Dit doe je samen met het projectteam AIMS. Ook ontwikkel je en voer je het communicatieplan uit voor het project Staatssteunbeleid. Bij dit project is het van belang dat je samen met de adviseurs in de clusters (decentraal) zorg draagt voor een heldere framing en eenduidige boodschap voor de in- en externe...
Wijchen - Voor Werkorganisatie Druten Wijchen zoekt pzSearch een casemanager/ coach verzuim (interim). Er is een start gemaakt met een pilot 'medewerkerkracht, geef het door'. De medewerker moet in deze het initiatief nemen om met zijn manager te bespreken hoe het gaat en wat hij nodig heeft om nu en in de toekomst een goede arbeidsprestatie neer te zetten. In deze rol (10 uur p/week) coach jij tien teams bij verzuim en verzuimbegeleiding (voor max. de eerste vier weken). Je leert de teams verantwoordelijkheid te dragen voor een gezamenlijk resultaat. Je bent verantwoordelijk voor een up to date verzuimprotocol en levert input voor het beleid. Je zorgt voor een gerichte en adequate aanpak van verzuim en inzetbaarheid bij het terugdringen van verzuim; passend binnen de kaders van zelforganisatie. Je...