Actuele vacatures

Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bruggen & Kademuren. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak, stelt deze op en je voert uit. Ook ontwikkel je communicatieve oplossingen. De strategie van het programma 'Wij maken ruimte' is het kader voor je werkzaamheden. Jouw eigen dossier is de vernieuwingsopgave Kademuren. Het werk bestaat o.a. nog uit: het coördineren van de omgevingscommunicatie bij verschillende projecten (waarbij je zelf uitvoert, maar ook toeziet op de uitvoering door de junior adviseur), het in kaart brengen van de...
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Corona. Je gaat je bezighouden met het coördineren van de content betreffende de bestrijding van het coronavirus (in- en extern nieuws en social media). Je bent ­(eind)verantwoordelijk voor de producten die de (nieuws)redactie of communicatieadviseur produceert. Je geeft zodoende akkoord op de opgestelde berichten voor de website en sociale media. Ook bewaak je samen met de coördinator nieuwsredactie en de hoofdredacteur de kwaliteit van de content. Je vervangt de coördinator nieuwsredactie in het RAC en je neemt deel aan de vergaderingen. Tevens adviseer je over het samenstellen van coronavirus gerelateerde content op amsterdam.nl/nieuws, amsterdam.nl/coronavirus en op bestaande of in nieuwe onderdelen. ­...
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online redacteur (intranet). Je gaat vooral aan de slag voor de onderwerpen: Personeel en Organisatieadvies, Kennis en beleid, Financiën en Facilitair. Je bent verantwoordelijk voor de content. Ook bekijk je de communicatievraag in relatie tot de overige middelen die er voor interne communicatie zijn, zoals het sociale platform Tamtam en het interne magazine. Je werkt samen met andere redacteuren en communicatieadviseurs binnen de gemeente. Je weet wat er speelt in jouw thema; door onderzoeken en data- en gebruikersanalyses. Je voert deze regelmatig uit en deelt de resultaten en doet verbetervoorstellen. Op basis van deze resultaten voer je zo nodig veranderingen door in de structuur en inhoud van de website. Ook vertaal je de...
Utrecht - For an international biotechnology company, we are looking for an Hr operations specialist. As an Hr operations specialist, you are responsible for managing the administration of the Human Resources policies, procedures, programs, recruitment and payroll. Continuously improve the processes, execution, and technology usage. You coordinate the performance mananagement, initiate illness/recovery notification and support case management. Complete on-boarding and off-boarding activities. You answer and handle internal HR related issues, as well as redirecting questions to other appropriate HR resources. Contribute to key HR initiatives and projects. The ideal candidate has a bachelor degree and 6 to 9 years professional experience in HR administration. Experience with Workday HCM application...
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stadsdeel West. Voor het stadsdeel ga je aan de slag voor het sociaal domein en voor diverse projecten in de verschillende gebieden. Je adviseert de (gebieds/project-)manager, het gebiedsteam, de projecten en het bestuur, je levert communicatieve ondersteuning en je verzorgt de uitvoering. Verder maak je deel uit van een flexteam binnen de afdeling en spring je in waar nodig. Je draagt bij aan de ontwikkeling van sociale netwerken in de buurten en netwerken van stakeholders. Ook stimuleer je de dialoog met en tussen de bewoners en je adviseert over participatie bij specifieke projecten. Daarnaast schrijf/ redigeer je o.a. inter- en intranetteksten, bewonersbrieven, artikelen voor de gemeentekrant. En tenslotte...
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Masterplan Zuidoost. Met het masterplan Zuidoost wil de gemeente met alliantiepartners (bewoners, politie, openbaar ministerie, onderwijsinstellingen, jeugdhulpverlening, wooncorporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken, bedrijven en werkgevers) de leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost verbeteren. Het plan richt zich op vier onderwerpen: wonen, werk, onderwijs en veiligheid. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie(plannen) en realisatie op twee van de vier onderwerpen. Het advies is niet statisch. Er zullen in de loop van tijd stakeholders bijkomen of afvallen. Je adviseert zodoende over de communicatievraagstukken en de inzet van activiteiten die bijdragen aan de projectdoelstellingen. Je werkt...
Zoetermeer - Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Communicatie & Co een perswoordvoerder/ uitvoerend communicatieadviseur. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie, met name rondom de coronacrisis. Je stemt actief de communicatieaanpak af met de regiogemeenten. Je schrijft teksten namens het college voor diverse communicatiekanalen (o.a. Stadsnieuws, social media en website) en je stemt deze af met de betrokken bestuurscommunicatieadviseur. Ook voer je zelfstandig de productie van corona-campagnemiddelen uit (al dan niet in samenwerking met een externe partij), denk aan het maken van video’s en andere content. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met ervaring met advisering op het gebied van crisiscommunicatie in de afgelopen vijf jaar bij de (semi) overheid. Ook heb je ervaring...
Regio Twente - Chauffeurs zijn in onze logistieke dienstverlening broodnodig. Doordat veel on-line wordt besteld en de supermarkten het drukker krijgen wordt de logistiek belangrijk. De huidige corona-crisis maakt dat het aantal vervoersbewegingen steeds groter wordt.   Voor een aantal opdrachtgevers zijn we op zoek naar:  Zowel nationaal als internationaal zijn chauffeurs met CE-rijbewijs (code 95). Nu de jaarwisseling nadert neemt ook het distributievervoer nog verder toe, daarom liggen er een aantal vacatures open, tevens worden chauffeurs gezocht met rijbewijs BE voor koeriersfuncties. Chauffeurs met passie voor het vak.  Liefst met ervaring, echter omscholing/opleiding is ook een optie. Conform: CAO-beroepsgoederenvervoer.
Utrecht - Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. In deze rol pak je de communicatie op van verschillende projecten binnen het programma. Je vertaalt de strategie naar concrete plannen en je voert deze deels zelf uit, deels met je communicatiecollega’s en deels met bureaus. Tevens zet je de interne communicatie op, zodat de vele stakeholders altijd op de hoogte en betrokken zijn. Tot slot bewaak je de planning, de effectiviteit en de kwaliteit van de campagnes en de communicatiemiddelen die hieruit voortvloeien. Gezocht...
Olst-Wijhe - Voor de gemeente Olst-Wijhe zoekt Redactie & Co een allround communicatiemedewerker. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de communicatieplannen. Je schrijft en redigeert teksten en je helpt met het (mede)bepalen van de inhoud. Ook ga je je bezighouden met het afnemen van interviews en het (laten) maken van filmpjes. Verder ben je verantwoordelijk voor de publicaties (on- en offline). Je geeft zodoende op een praktische manier vorm en uitvoering aan de communicatie(plannen) en je zet bij de verschillende thema’s en onderwerpen de meest passende communicatie-instrumenten in. Daarnaast haal je bij de in- en externe relaties de juiste informatie op, vertaal je deze in producten en verwerk je deze nauwkeurig. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met ervaring met het uitvoeren van...